Onderteken met je organisatie dit charter. Maak hiermee duidelijk dat ze weet wat de gevolgen van labeling kunnen zijn op in- en uitsluiting. Engageer je om de discussie over labeling binnen je organisatie levendig te houden.

“Onze organisatie weet dat labelen

  • het samen-leven structuur geeft
  • nodig is om aandacht te hebben voor de specifieke noden van een groep
  • vaak een groep aanduidt waartoe men zelf niet behoort
  • een ‘wij’ tegenover een ‘zij’ kan creëren
  • stigmatiserend kan zijn voor diegene die een etiket krijgt opgeplakt
  • ervoor zorgt dat je je naar je label kan gedragen
  • invloed heeft op ons gedrag tegenover ‘die andere’
  • tot uitsluiting kan leiden

Onze organisatie weet dat mensen meer zijn dan hun label

Onze organisatie gaat bewust om met labeling en blijft nadenken over de betekenis en de gevoelswaarde van labels

Onze organisatie wil mee ijveren voor een warmere wereld en wil zich inzetten om alle mensen kansen te geven”

Deze organisaties hebben het charter al ondertekend:

 
   


Aard van de organisatie
Laat een bericht achter

  • (zal niet gepubliceerd worden)